VIỆT NAM CỘNG HÒA

Archive for March, 2014

PPS Hùng Sử Việt

PPS Hùng Sử Việt

hsv

Coi trên YouTube :

1. YouTube Hùng Sử Việt 1 (Bắc thuộc 1, 2 và 3) :

2. YouTube Hùng Sử Việt 2 (Bắc thuộc 4) :

3. YouTube Hùng Sử Việt 3 (Thời kỳ tự chủ):

Download slide show PPS từ server :

1. PPS Hùng Sử Việt 1 (Bắc thuộc 1, 2 và 3)

2. PPS Hùng Sử Việt 2 (Bắc thuộc 4)

3. PPS Hùng Sử Việt 3 (Thời kỳ tự chủ)

4. PPS Hùng Sử Việt 4 (Bắc thuộc 5 , Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn)

5. Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ và chiến thắng Đống Đa đại phá quân Thanh

Download slide show PPS từ dropbox :

1. PPS Hùng Sử Việt 1 (Bắc thuộc 1, 2 và 3)

2. PPS Hùng Sử Việt 2 (Bắc thuộc 4)

3. PPS Hùng Sử Việt 3 (Thời kỳ tự chủ)

4. PPS Hùng Sử Việt 4 (Bắc thuộc 5 , Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn)

5. Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ và chiến thắng Đống Đa đại phá quân Thanh

Advertisements

Tag Cloud