VIỆT NAM CỘNG HÒA

Image

Tổng kết danh sách các Gia Long
quyết tâm bảo vệ chính danh cho
Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh GIA LONG

(theo thơ kêu gọi ngày 16.11.2013)

Số năm ghi sau chữ GL là niên khoá ra trường

001. GL64   Lê Ngọc Tuý Vân, F
002. GL67   Hoàng Lan Chi, USA
003. GL75   Thanh Nguyễn, AUS
004. GL67   Nguyễn Nhật Minh
005. GL70   TT Kim Anh, USA
006. GL73   Nguyễn Thị Bạch Liên, USA
007. GL74   Phạm Thị Thu Hà
008. GL76   Hoàng Thị Cẩm Phương
009. GL69   Phạm Vân Anh
010. GL75   Trần Thị Kim Anh, AUS
011. GL57   Cao Thị Hoàng Nga
012. GL62   Huỳnh Thị Minh Nguyệt, USA
013. GL73   Lê Ngọc Tuý Hương, GER
014. GL69   Hồ Thị Thủy Tiên
015. GL76   Từ Lê Dung
016. GL70   Nguyễn Thuý Khanh
017. GL70   Nhan Cẩm Hồng
018. GL70   Bùi Thanh Châu
019. GL70   Bùi Nguyệt Cảnh
020. GL61   Trần Thị Nghĩa
021. GL59   Nguyễn Thị Anh
023. GL69   Phụng Huỳnh
024. GL73   Huỳnh Bích Phước, USA
025. GL68   Nguyễn Hồng Phương
026. GL67   Đặng Thị Hà
027. GL70   Nguyễn Thị Kim Chi
028. GL70   Hứa Thị Huệ
029. GL68   Nguyễn Thu Thuỷ
030. GL63   Nguyễn Thị Huyền Khuê CAN
031. GL59   Nguyễn Thị Anh
032. GL71   Quế Hương
033. GL70   Bùi Thị Tâm
034. GL59   Hoàng T. Loan
035. GL73   Nguyễn Trần Ngọc Long
036. GL75   Võ Kim Vân
037. GL75   Hồng Ánh
038. GL65   Trần Thuý Điệp
039. GL66   Hồng Mai
040. GL71   Ngọc Minh
041. GL59   Lưu Ly
042. GL68   Yến Đặng
043. GL72   Mỹ Dung Huỳnh
044. GL72   Nguyễn Thuỳ Hạnh
045. GL71   Ngọc Anh Trương
046. GL66   Lý Thị Cẩm
047. GL70   Lưu Thị Thu Hương
048. GL67   Lê Thị Sâm
049. GL71   Bạch Tuyết, F
050. GL75   Nguyễn Thị Ngọc Liên, USA
051. GL55   Huỳnh Thanh Loan
052. GL59   Huỳnh Thanh Phượng
053. GL61   Phan Thị Ngô
054. GL66   Trần Thị Nữ
055. GL65   Ngọc Cẩm
056. GL71   Nguyễn Xuân Hương
057. GL67   Trần thanh Vân
058. GL70   Hứa Thị Thơm
059. GL70   Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
060. GL70   Nguyễn Thị Hà
061. GL64   Bùi Thị Hồng Cẩm
062. GL66   Diệp Thị Phụng, CH (Switzerland)
063. GL68   Nguyễn Thị Nguyệt, CH
064. GL73   Hoàng Thị Kim Dung, USA
065. GL73   Cung Ngọc Lang,USA
066. GL72   Trần Ngọc Bích, USA
067. GL75   Trần Thuỳ Liên, USA
068. GL65   Võ Thị Kim Anh, AUS.
069. GL70   Nguyễn Thị Ngọc
070. GL72   Hạnh Đào
071. GL72   Hồng Yến
072. GL71   Hồ Ngọc Minh
073. GL71   Phan Ngọc Vinh
074. GL60   Lê Thị Thành
075. GL66   Lương Thanh Vân
076. GL63   Bùi Thị Hạnh
077. GL61   Nguyễn Thị Ngọc Oanh
078. GL73   Lê Thị Kim Lang, USA
079. GL73   Nguyễn Thị Kim Vân, AUS.
080. GL67   Nguyễn Thị Ngọc Quyên, CAN
081. GL62   Châu Ngọc Diễm
082. GL62   Phạm Thị Nguyệt, USA
083. GL57   Lê Mỹ Sương, USA
084. GL64   Nguyễn thị Hồng Nhung, CAN
085. GL68   Lê Thị Nhả
086. GL75   Trần Thuý Phương, USA
087. GL75   Nguyễn Thị Ngọc Hương
088. GL60   Nguyễn Thị Hồng Điểm
089. GL53   Nguyễn Thị Phượng
090. GL59   Nguyễn Thị Minh
091. GL62   Nguyễn Thị Thương, CAN
092. GL65   Nguyễn Thị Ngọc Lan, CAN
093. GL70   Bùi Thị Bích Mai, USA
094. GL65   Nguyễn Hồng Sen, F
095. GL65   Nguyễn Thị Lệ Bảo, F
096. GL65   Lê Thuỵ Kha, GB
097. GL70   Nga Phạm, F
098. GL74   Thuý Liễu Trương, GER
099. GL67   Nguyễn Thị Phụng, AUS
100. GL72   Phạm Bùi Hà
101. GL69   Bùi Thanh Thuỷ
102. GL66   Đỗ Vân Phương
103. GL74   Ngọc Trang
104. GL74   Lê Thị Thuỷ
105. GL70   Phương Đông Dương
106. GL72   Triệu Kim Dung
107. GL62   Nguyễn Bạch Cúc
108. GL71   Phan Lệ Hà
109. GL71   Hoàng Thanh Vân
110. GL62   Hoàng Thị Loan
111. GL62   Nguyễn Thị Lan
112. GL62   Phạm Thị Oanh
113. GL62   Vũ Thị Thu
114. GL62   Nguyễn Kiều Lệ
115. GL62   Đỗ Thị Tố Minh
116. GL62   Nguyễn Thị Thuận
117. GL62   Xuân Mai
118. GL62   Đỗ Thị Thảo
119. GL71   Nguyễn Thị Thu Thủy, CAN
120. GL68   Phan Thị Diên Hồng, USA
121. GL69   Nguyễn Hoàng Oanh
122. GL58   Phạm Kim Nga
123. GL62   Phạm Kim Vân
124. GL55   Huỳnh Cẩm Vân, CAN
125. GL60   Nguyễn Thị Hoàng Tâm, USA
126. Toàn thể Hội AHCNSGLTiểu Bang Arizona miền Tây Nam USA
127. GL62   Minh Thảo
128. GL67   Trần Thị Ngọc Thanh
129. GL65   Phạm Thị Hạnh
130. GL65   Đỗ Phương Hiền

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: